Uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

30 stycznia 2018r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 155 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, 100 rocznicy odzyskania niepodległości i nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 4, która od września 2017r. nosi imię Powstańców Styczniowych.

W uroczystościach udział wzięła 53 Drużyna Harcerska, działająca przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim, którą reprezentowały druhny: Basia i Hania Kucharskie, Amelia Łopacińska oraz Natalia
i Aleksandra Okęckie pod wodzą dh. Julii Gawryś
. Sztandar naszego Hufca prezentował
dh Szymon Gazda. Nie zabrakło również naszego komendanta phm. Dariusza Piętki.

Obchody rozpoczęły się o godz. 11.00 Mszą Św. w Kościele NNMP w Mińsku Mazowieckim, po czym wszyscy uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Powstańców Styczniowych znajdujący się przy Szkole Podstawowej nr 4 i złożyli wieńce. Następnie udano się do gmachu, gdzie nadano szkole sztandar, a mile spędzony czas uświetnił wspaniały występ przygotowany przez nauczycieli i uczniów tejże szkoły. Na uroczystościach swoje przemówienia wygłosili również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz posłowie reprezentujący w Sejmie Rzeczypospolitej ziemię mińską.


Na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im.Powstańców Styczniowych przy ul.Siennickiej znajduje się pomnik, na którym widnieje inskrypcja:

„Bohaterom powstania 1863 roku współobywatelom miasta Mińska Mazowieckiego w miejscu ich kaźni w XX rocznicę odzyskania niepodległości. Zarząd Miejski Mińsk Mazowiecki dnia 11.11.1938 roku. Zrekonstruowano w roku 2003 w 140 Rocznicę. Samorząd miasta Mińska Mazowieckiego.”

Powstanie styczniowe było największym polskim zrywem niepodległościowym i nie ominęło naszego miasta. Tradycja głosi, iż żołnierze rosyjscy z 28 pułku dragonów włodzimierskich powiesili tu ponad 20 powstańców z oddziału Marcina Borelowskiego „Lelewela”, którzy powracali do domów po jednej z przegranych potyczek – prawdopodobnie w bitwie pod Różą. Plac, gdzie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 4, to miejsce związane z kaźnią bohaterów. Ze względu na usytuowanie chcieliśmy na trwałe upamiętnić i powiązać walki wyzwoleńcze z naszą miejscowością i placówką, która pełni ogromną rolę w procesie zachowania i przekazywania historii regionu oraz pamięci o osobach zasłużonych dla naszej „małej Ojczyzny”. Dlatego od września 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 4 nosi imię Powstańców Styczniowych. 

Pamiętajmy o przodkach i miejscach związanych z ich bohaterską walką, kształtujmy patriotyczne postawy młodych Polaków.