Komenda Hufca

Komendantka Hufcapwd. Klaudia Glinka
za-ca komendanta / Skarbnikphm. Dariusz Piętka
za-ca komendanta ds. Pracy z Kadrąhm. Andrzej Soćko
członek komendy ds. Programupwd. Rafał Jurek
członek komendy ds. Kwatermistrzowskichpwd. Bartosz Brześkiewicz
członek komendy ds. HALpwd. Beata Osińska