Komenda Hufca

Komendantka Hufcapwd. Klaudia Brześkiewicz
za-ca komendanta / Skarbnikphm. Dariusz Piętka
za-ca komendanta ds. Pracy z Kadrą hm. Andrzej Soćko
członek komendy ds. Programupwd. Rafał Jurek
członek komendy
ds. Kwatermistrzowskich
pwd. Bartosz Brześkiewicz
członek komendy ds. HALpwd. Berat Osińska
członek komendypwd. Sandra Sękowska