Komisja Rewizyjna Hufca

przewodniczącyphm. Rafał Kałuski
z-ca przewodniczącegophm. Mirosław Bogusz
sekretarzpwd. Jacek Jeżak
członek komisjipwd. Ewelina Grzechnik
członek komisjipwd. Krzysztof Kaska