Sąd Harcerski Hufca

Przewodniczący hm. Tomasz Ciechański
Z-ca Przewodniczącegohm. Bogumiła Moryc
Sekretarz hm. Barbara Moroz