Obchodziliśmy 74 rocznicę Wielkiej Wsypy w Mińsku Mazowieckim

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w dniu 20 lutego 2018 r. odbyły się obchody rocznicowe, poświęcone pamięci członków mińskiego środowiska konspiracyjnego – Rodziny Sażyńskich, aresztowanych przez hitlerowców w 1944 r. W uroczystościach udział wzięli mińscy harcerze i harcerki.

Wydarzenia te, znane w powiecie mińskim pod nazwą „Wielkiej Wsypy” do dzisiaj łączą Mińsk Mazowiecki, gdzie doszło do aresztowań oraz Latowicz, gdzie Niemcy przetrzymywali więźniów i przeprowadzono nieudaną próbę ich odbicia. Pamięć o aresztowanych podtrzymywana jest niestrudzenie przez Zespół Szkół w Latowiczu oraz Zespół Szkół w Starej Niedziałce, który dokładnie 10 lat temu przyjął za swoich Patronów Rodzinę Sażyńskich.

Chwała bohaterom, pamiętajmy o nich.