Na wieczną wartę odszedł hm. Miron Krajewski

27 maja w wieku 89 lat zmarł harcmistrz Miron Krajewski, społecznik zasłużony dla historii harcerstwa w Mińsku Mazowieckim. Harcerz 67 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Żółkiewskiego, a od 1946 roku drużynowy 1 Próbnej Mazowieckiej Harcerskiej Drużyny Lotniczej im. Żwirki i Wigury z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim (rok później włączonej jako II pluton lotniczy do 32 Wodnej Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Batorego). Druh Miron był wieloletnim aktywnym najpierw członkiem, a później komendantem Kręgu Seniora przy Komendzie Hufca ZHP „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki, gdzie ambitnie działał na rzecz pielęgnowania historii i etosu mińskiego harcerstwa. Jest inicjatorem serii wydawniczej „Z dziejów harcerstwa w Mińsku Mazowieckim”, w której ukazały się 3 zeszyty. Opracował wnikliwie wspomnienia i dokumenty dotyczące działalności harcerskiej druha Zbigniewa Dobrowolskiego i druhny Krysi Bylinianki – dwóch postaci wielce zasłużonych dla mińskiego harcerstwa. Druh Miron Krajewski był człowiekiem o wielkim sercu, talencie organizatorskim, wysokiej kulturze i ogromnej wiedzy, którą chciał dzielić się z innymi. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego pasja i dokumentowania i ożywiania historii.

Druh Miron za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany:

  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Złota odznaka ZNP
  • Medal za długoletnie pożycie małżeńskie
  • Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
  • Odznaka Chorągwi Mazowieckiej ZHP
  • Medal „PRO PATRIA”

Druhu Mironie, „przy innym ogniu i inną noc, do zobaczenia znów”
Czuwaj!