Modernizacja Stanicy Hufca 2018

Dzięki staraniom mińskiego ZHP, 31.01.2018r. Chorągiew Mazowiecka ZHP złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego “INFRASTRUKTURA KULTURY 2018”.

Ku naszej ogromnej radości, po pozytywnej weryfikacji wniosku, 5 lipca 2018r. podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje zadania “Modernizacja budynku Stanicy Hufca ZHP “Mazowsze” Mińsk Mazowiecki – Harcerska Kultura”. Jest to pierwsze, tak duże dofinansowanie celowe w historii naszej Stanicy.

Całkowity koszt inwestycji to 162 500zł brutto, przy czym dotacja MKiDN to kwota
130 000zł brutto, a wkład własny to kwota 32 500zł brutto.

15 sierpnia 2018r. Chorągiew Mazowiecka ZHP reprezentowana przez Komendanta Chorągwi – hm Michała Bagińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Chorągwi
– hm Andrzeja Gorczycy podpisała umowę z firmą AG PARTNER AGNIESZKA ZALEWSKA na wykonanie przedmiotowego zadania za kwotę 158 800,38 zł.

W ramach modernizacji wymienimy starą drewnianą konstrukcję dachu nad pomieszczeniem świetlicy. Nowa konstrukcja stropodachu żelbetowa gęstożebrowa. Wymieniona będzie również drewniana stolarka okienna w całej Stanicy na PCV z zestawem 3-szybowym spełniająca obecne normy. Zmodernizujemy również przestarzałą
i niebezpieczną instalację elektryczną. Skuta zostanie także stara spękana nawierzchnia schodów z “lastryko” i wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Zbudujemy pochylnię dla niepełnosprawnych wraz z poręczami ochronnymi.

Zakupiony zostanie również wysokiej klasy aparat fotograficzny marki Sony a6300 wraz
z podstawowymi akcesoriami eksploatacyjnymi za kwotę 3589zł.
Posłuży nam wszystkim do upamiętniania najpiękniejszych chwil w historii naszego Hufca

W poniższych galeriach zobaczyć można będzie stan naszej Stanicy przed modernizacją, w trakcie modernizacji a także po zakończonych pracach modernizacyjnych. Pokażemy również nasz nowy fantastyczny sprzęt fotograficzny. Zapraszamy do oglądania.

Planowany termin zakończenia prac to 31.12.2018r.