Skład Sądu Harcerskiego Hufca

Przewodniczący 

Z-ca Przewodniczącego 

Sekretarz 

hm. Tomasz Ciechański

hm. Bogumiła Moryc

hm. Barbara Moroz