Skład komendy hufca

KomendantKA hufca

za-ca komendanta / Skarbnik

za-ca komendanta ds. Pracy z Kadrą

członek komendy ds. Programu

członek komendy DS. Kwatermistrzowskich

członek komendy DS. HAL

członek komendy

pwd. Klaudia Glinka

phm. Dariusz Piętka

hm. Andrzej Soćko

pwd. Rafał Jurek 

pwd. Bartosz Brześkiewicz

pwd. Beata Osińska

pwd. Damian Murach

Komendant hufca

za-ca komendanta / Skarbnik

za-ca komendanta
ds. Pracy z Kadrą

członek komendy
ds. Programu

członek komendy
DS. Kwatermistrzo –
wskich

członek komendy
DS. HAL

członek komendy

pwd. Klaudia Glinka

phm. Dariusz Piętka


hm. Andrzej Soćko


pwd. Rafał Jurek


pwd. Bartosz Brześkiewicz


pwd. Beata Osińska


pwd. Damian Murach