Skład Komisji Rewizyjnej Hufca

przewodniczący

Z-Ca Przewodniczącego

sekretarz

członek komisji 

Członek Komisji

phm. Rafał Kałuski

phm. Mirosław Bogusz

pwd. Jacek Jeżak

pwd. Ewelina Grzechnik

pwd. Krzysztof Kaska

przewodniczący

Z-Ca Przewodniczącego

sekretarz

członek komisji 

Członek Komisji

phm. Rafał Kałuski

phm. Mirosław Bogusz

pwd. Jacek Jeżak

pwd. Ewelina Grzechnik

pwd. Krzysztof Kaska