Modernizacja Stanicy Hufca

Nie spoczywamy na laurach, walczymy dalej. Idąc za ciosem 30.11.2018r. Chorągiew Mazowiecka ZHP złożyła kolejny już wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego“INFRASTRUKTURA KULTURY 2019”.

Udało się, 12 lipca 2019r. podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje zadania “Modernizacja budynku Stanicy Hufca ZHP “Mazowsze” Mińsk Mazowiecki – Harcerska Kultura 2019”. Jest to drugie dofinansowanie celowe, które pozwala na dalszą modernizację .

Całkowity koszt inwestycji to 237 500zł brutto, przy czym dotacja MKiDN to kwota 190 000zł brutto, a wkład własny to kwota 47 500zł brutto.

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym , 11 września 2019r. Chorągiew Mazowiecka ZHP reprezentowana przez Komendanta Chorągwi – hm Cezarego Supła przy kontrasygnacie Skarbnika Chorągwi – hm Michała Bagińskiego podpisała umowę ponownie z firmą AG PARTNER AGNIESZKA ZALEWSKA

W ramach modernizacji wymienimy wszystkie podłogi, odnowimy ściany i sufity. Wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wyjściowe zostaną wymienione na nowe. Instalacja kanalizacji sanitarnej i c.o. zostanie gruntownie zmodernizowana a w ramach termomodernizacji docieplimy ściany zewnętrzne budynku a elewacja zyska nowe kolory. Wymienimy również wszystkie obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem i zmodernizujemy odwodnienie terenu hufca.

Zakupiony zostanie również osprzęt w postaci obiektywu Sony E 18-105 mm f/4.0 G OSS do wysokiej klasy aparatu fotograficznego marki Sony a6300 zakupionego z poprzedniego dofinansowania. Dzięki temu będziemy mogli w pełni profesjonalnie upamiętniać najpiękniejsze chwile w historii naszego Hufca. Ponadto zakupimy również profesjonalne, bardzo oszczędne i wydajne urządzenie wielofunkcyjne EPSON L1455 , które w ogromny sposób ułatwi działania programowe i promocyjne.Nasze sztandary hufcowe znaczą dla harcerzy bardzo wiele i by były godnie przechowywane, zakupimy dla nich nowe gabloty. Ale żeby tego było mało, pomyśleliśmy również, że wygodnie by było spędzać czas na zbiórkach, kominkach czy też biwakach siedząc na czymś wygodnie. Dlatego też zakupimy pufy workowe.

W poniższych galeriach zobaczyć można będzie stan naszej Stanicy przed modernizacją, w trakcie modernizacji a także po zakończonych pracach modernizacyjnych. Pokażemy również nasz nowy fantastyczny sprzęt fotograficzny. Zapraszamy do oglądania.

Planowany termin zakończenia prac to 30.11.2019r.