Mamy nowych instruktorów

W lutym br. do grona instruktorskiego naszego Hufca dołączyli
pwd. Grzegorz Gruba oraz pwd. Zbigniew Tokarski.

“Przyjmuję obowiązki instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.”

Zobowiązania instruktorskie przy udziale swoich opiekunów i innych instruktorów,
w lutym 2018r., złożone zostały dwukrotnie. Od tego momentu pwd. Grzegorz Gruba
i pwd. Zbigniew Tokarski
, mają prawo do przyjmowania Obietnicy zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego i Zobowiązania Instruktorskiego. Jednym z najważniejszych  obowiązków instruktorów jest kierowanie się zasadami określonymi w Zobowiązaniu Instruktorskim oraz szczególna troska o powierzone im dzieci i młodzież, zwłaszcza o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

   

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy