Instruktor Godny Naśladowania

Hm. Dariusz Jackiewicz został Instruktorem Godnym Naśladowania. 4 marca w siedzibie Zespołu Dzieci Płocka odbyła się organizowana po raz pierwszy przez Chorągiew Mazowiecką ZHP Gala “Instruktor Godny Naśladowania”. Jej celem jest promowanie instruktorów ze środowisk harcerskich zasługujących na wyróżnienie za swoją służbę w minionym roku kalendarzowym.

Podczas Gali wyróżnionych zostało 24 instruktorów. Statuetki wręczali: Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Komendant Chorągwi Mazowieckiej Michał Bagiński. Nagrodzeni to instruktorzy wyróżniający się w swoim środowisku, którzy mieli w minionym roku istotny, pozytywny wpływ na funkcjonowanie hufca lub w hufcu swoim działaniem doprowadził do jakiejś pozytywnej zmiany. Stali się ważnym elementem hufcowego życia, osobowością godną naśladowania nie tylko w swoim środowisku.

Uroczyste wręczenie statuetki hm. Dariuszowi Jackiewiczowi, odbyło się podczas spotkania opłatkowego Szczepu Harcerskiego im. Zbigniewa Nienackiego oraz Harcerskiego Oddziału PTTK Mińsk Mazowiecki w sobotę 16.12.2017r. w Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej. Statuetkę wręczył komendant phm. Dariusz Piętka.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!