Skład Komisji Stopni Instruktorskich

Przewodniczący  

za-ca Przewodniczącego 

członek komisji 

członek komisji 

członek komisji 

hm Paweł Fordoński HR

hm Andrzej Soćko HR

phm Rafał Kałuski HR

 hm Dariusz Jackiewicz HR

 phm Joanna Sawicka