71

Gromada Zuchowa "Polarnicy"

Drużynowa :
pwd. Julia Zofia Lisiecka
Data powstania : 17 lutego 2018 roku
Opis drużyny :

71 Gromada Zuchowa „Polarnicy” działa przy Zespole Szkolnym w Cegłowie, lecz do naszej gromady należą dzieci z Wiciejowa oraz Jędrzejowa. Zbiórki odbywają się w każdy piątek o godz. 16:00 w sali udostępnionej przez ZS w Cegłowie. Gromada liczy obecnie 20 zuchów, ale wciąż poszukujemy dzielnych kandydatów do gromady! Nasza nazwa wywodzi się od mieszkańców bieguna północnego. Współpracujemy ze Szczepem Drużyn Harcerskich „Atmosfera”, a przede wszystkim z 29 Wielopoziomową Drużyną Harcerską “Burza”, do której po ukończeniu 4 klasy przechodzą najstarsze zuchy. Jesteśmy dzielni, pomocni i zawsze uśmiechnięci 😀 Działamy na rzecz lokalnej społeczności i uczestniczymy we wszystkich ważnych uroczystościach. Mimo to wiemy, że przed nami jeszcze dużo pracy 😛 Czuj!